#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Små vanebrud

Køb kun ydelser og produkter som er produceret bæredygtigt: Benyt GoGreen Danmark og handl i butikker som har fokus på bæredygtighed, fx EcoEgo. Spørg til om restauranten, butikken osv. har overenskomst.

Store vanebrud

Dan et netværk, hvor I bliver klogere på bæredygtig økonomi: Arranger foredragsaftner/workshops om Doughnut Economics, Cirkulær økonomi, de tre bundlinjer og inviter politikere og virksomhedsejere med i dialogen.