Læserbreve i lokalavisen

Som opfølgning på Folkemødet på Bornholm satte jeg et læserbrev i lokalavisen under overskriften De 17 Verdensmål og Rudersdal Kommune. Her efterlyste jeg, hvordan kommunen oversætter målene til handling i kommunen.

Efter fem måneder kom der gang i debatten. Først skrev formanden for byplanlægningsudvalget et åbent brev til kommunalbestyrelsen om FNs Verdensmål, det blev fulgt op af et svar mere fra viceborgmester Erik Mollerup. Jeg fulgte det op med endnu en opfordring til handle ift. de 17 Verdensmål.