CO2 konkurrence

Foreningen Verdensmål i Hverdagsliv stillede med en case til en innovations-camp for 200 elever fra kommunens 8. klasser.

Eleverne kom med forslag til, hvordan de sammen med deres familier kunne nedsætte deres CO2 forbrug. Det blev til 11 innovative forslag.

Et af forslagene var at lave en årlig tilbagevende konkurrence: Alle 7. klasser i kommunen skal konkurrere om at nedsætte deres CO2 forbrug mest muligt i en uge sammen med deres familier.

Formålet er at skabe opmærksomhed blandt elever og familier på, hvad der udleder CO2 og at give familierne ideer til at ændre vaner i hverdagen.

Det er vores håb at vi kan gøre dette forslag til virkelighed i Rudersdal i 2020.