#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Små vanebrud

Øg opmærksomheden om Verdensmålene i din kommune: Gå i dialog med kommunalbestyrelsen og giv forslag til, hvordan de kan implementere dem. Deltag i lokale arrangementer fx kulturelle, sociale og miljømæssige. Benyt offentlig transport, tag cyklen eller gå.

Store vanebrud

Dan en forening/netværk af Verdensmålihverdagsliv: (Se hvordan på denne hjemmeside).

Iværksæt aktiviteter omkring verdensmålene i dit lokalområde, fx workshops, foredrag, opbyg fællesskaber fx fællesspisninger, genoprettelse af naturområder m.m.