#15 Livet på land

Små vanebrud

Beskyt livet på land: Brug ikke pesticider. Lad din have gro vildt, styrk biodiversiteten og plant frugttræer. Lav en taghave, dyrk grøntsager på altanen eller hav et bistade. .

Store vanebrud

Skab fællesskaber som fx styrker biodiversiteten eller planter træer: Del ideer til hvordan lokalområdet kan blive vildere. Bliv aktivt medlem af en NGO fx Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, Landsforeningen for Økosamfund.