Rudersdal Innovationscamp

Vi stillede igen med en case til Rudersdal Kommunes innovationscamp for udvalgte 8. klasser den 11. og 12. december.

Casen lød:
Hvilke initiativer kan du, din familie og/eller kommune tage i dag for at nedbringe det økologiske foodprint?

Eleverne kom med forslag til, hvordan de sammen med deres klassekammerater og familier kunne nedsætte deres CO2 forbrug. Det blev til en række innovative forslag.

Et af forslagene var at lave en årlig tilbagevende konkurrence: Alle 7. klasser i kommunen skal konkurrere om at nedsætte deres CO2 forbrug mest muligt i en uge sammen med deres familier. Formålet er at skabe opmærksomhed blandt elever og familier på, hvad der udleder CO2 og at give familierne ideer til at ændre vaner i hverdagen.