Natur i Kultur – se, høre, føle, lugte og smage lokale fødvarer fra regenerative fødevareinitiativer

Fra august og frem til december 2022 iværksatte vi en række lokale forløb, hvor deltagerne så en film om regenerativ jordbrug, besøgte lokale regenerative fødevareinitiativer og tilberedte planterig mad.

Se en lille film om de syv forløb: (1) Facebook

Vi gennemførte de tre aktiviteter som et sammenhængende forløb, og det gav mulighed for, at overvejelser, om eget bidrag til et mere bæredygtigt fødevaresystem, i højere grad fandt rodfæste og spirede i deltagerne.

Det enkelte forløb bestod af tre aktiviteter:

  • se filmen ‘Den største lille gård’. 
  • besøg på et lokal regenerativt jordbrug og 
  • tilberede og spise et plantebaseret måltid af grøntsager fra det lokale regenerative landbrug i et lokalt skole- eller udekøkken.

Målet var at engagere og skabe dialog om vores fødevaresystems bæredygtighed og valg af fødevarer.

Projektet viste, at de valgte metoder var effektfulde til at skabe refleksion over og grobund for bæredygtige livsvaner.

Vi fik støtte til projektet af Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning, som administreres af Dansk  Folkeoplysnings Samråd.