Natur i Kultur – se, høre, føle, lugte og smage lokale fødvarer fra regenerative fødevareinitiativer

Fra august og frem til november 2022 iværksætter vi en række lokale forløb, hvor deltagerne ser en film om regenerative landbrug, besøger lokale regenerative fødevareinitiativer og tilbereder planterig mad.

Du kan se hvor og hvornår det finder sted her:
https://verdensmaalihverdagsliv.nemtilmeld.dk/

Vi gennemfører de tre aktiviteter som et sammenhængende forløb, da det vil give mulighed for, at overvejelser, om eget bidrag til et mere bæredygtigt fødevaresystem, i højere grad kan finde rodfæste og spire i deltagerne.

Det enkelte forløb består af tre aktiviteter:

  • se filmen ‘Den største lille gård’. 
  • besøge et lokal regenerativt landbrug og 
  • tilberede og spise et plantebaseret måltid af grøntsager fra det lokale regenerative landbrug i et lokalt skole- eller udekøkken.

Målet er at engagere og skabe dialog om vores fødevaresystems bæredygtighed og valg af fødevarer.

Projektet giver os erfaring med, om de valgte metoder er effektfulde til at skabe refleksion over og grobund for bæredygtige livsvaner.
Projektet er også en succes, hvis det også inspirerer andre organisationer til at gennemføre forløb, som engagerer os i skabe et mere bæredygtigt samfund.

Vi har fået støtte til projektet af Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning, som administreres af Dansk  Folkeoplysnings Samråd.