Bliv medlem – via sms

Du er meget velkommen som medlem i Verdensmål i Hverdagsliv.  Medlemskab koster 150 kr. per år.

Send en SMS til Asbjørn Riise på 21718230, og skriv at du gerne vil være medlem, og vi vil kontakte dig.

Hvis du er den mere omhyggelige type så udfyld dette dokument – scan det – og send til til akr@time.dk

Husk at med de nye personforordningsregler kan du altid få:

  • Oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret).
  • Få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 
  • Du har ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Bemærk

  • Foreningen forbeholder sig ret til at offentliggøre situationsbestemte billeder fra vores arrangementer.

Det er Asbjørn Riise – tlf. 21718230 – email akr@time.dk som er dataansvarlig i foreningen, og ændringer bedes meddelt ham.