Rudersdal Borgersamling – åbent møde den 9. dec.

Borgersamlingen havde indtil da arbejdet indenfor seks temaer:

1. KLIMA OG BÆREDYGTIG ENERGI
2. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
3. SUNDHED, TRIVSEL OG MINDRE ULIGHED
4. ANSVARLIGT FORBRUG I HVERDAGEN
5. INNOVATION, DELTAGELSE OG PARTNERSKABER
6. NATUR OG BIODIVERSITET 

Ved mødet blev vi ud i grupper omkring de enkelte temaer.

Ved hvert tema var et medlem af borgersamlingen ”vært” og præsenterede borgersamlingens drøftelser, og vi delte flittigt vores ideer med grupperne.